Als schoolopdracht kregen ik vanuit een creatieve werkplaats genaamd 'Stadslab Rotterdam' de vraag om een nieuw platform te bedenken voor haar studenten. Een platform waarop de studenten worden gemotiveerd om meer en beter samen te werken.
Het platform wat is gerealiseerd is ontworpen in de vorm van een community waar studenten met elkaar kunnen samenwerken om zo punten te verdienen. Deze punten worden toegedeeld in de vorm van badges. Binnen de community is iedereen gelijk, ongeacht de hoeveelheid badges. Aan de badges is wel te zien hoe goed iemand is, en dus een beter antwoord kan geven.
In het ontwerp zijn enkele richtlijnen aangehouden. Binnen dit ontwerp waren dat eenvoud en toegankelijkheid. Studenten moeten eenvoudig kunnen navigeren in het platform. Met deze richtlijnen heb ik het platform laagdrempelig gehouden. 
Er is voor gekozen om een scherm te maken waar het niet nodig is om te scrollen aangezien hier meerdere interacties voor nodig zijn en de gebruiker eventueel iets over het hoofd zou kunnen zien. Het Dashboard geeft overzicht op verschillende vlakken, met als algemeen doel om de student aan de slag te zetten.
Om het visueel aantrekken maar toch eenvoudig te houden is ervoor gekozen het dashboard vorm te geven in losse vlakken. Zo heeft elk element zijn eigen deel op het scherm, dit kan niet gewijzigd worden. De elementen zijn gesorteerd op belang voor de gebruiker. Om de interactie eenvoudig te houden is er een grote zoekbalk te zien, hiermee kan de gebruiker naar alles zoeken wat te vinden is op het forum.
Dankzij dit project heb ik geleerd om te kijken vanuit het oogpunt van de gebruiker en hier een passend ontwerp voor te maken. Het ontwerp is ontstaan dankzij een goede samenwerking met de opdrachtgever.
Een vraag over dit project?
Back to Top